Create Content
Skip to Recently Updated

Electronisch Leerboek Fokkerij-Paard (ELF-Paard)

ELF-Paard … waarom?
Met enige regelmaat valt in fokkerskringen te horen: fokken is gokken. Die uitspraak is niet onwaar, echter, het is maar een deel van de werkelijkheid. Er is veel meer dan toeval alleen, er zijn ook wetmatigheden. De ‘fokkerijleer’ beschrijft deze wetmatigheden. Het doel van ELF-Paard is om een zo groot mogelijke en een zo breed mogelijke groep fokkers bekend te maken met de belangrijkste principes van de fokkerijleer. Om dit te bereiken zijn twee uitgangspunten gehanteerd: schrijven in de taal van fokkers en schrijven over dingen die bruikbaar zijn voor fokkers.

ELF-Paard … hoe werkt het?
ELF-Paard bestaat uit twee delen:
1. Vragenlijst: een vijftigtal fokkersvragen met op iedere vraag een bondig antwoord
2. Leerboek Fokkerij: met de achterliggende theorie

De vragen en het leerboek zijn aan elkaar gelinkt: aan het einde van iedere vraag kan worden doorgeklikt naar een specifiek deel van het leerboek. In dat gedeelte is dan meer over dat onderwerp te vinden. Ook de vragen onderling zijn in veel gevallen aan elkaar gekoppeld. Via linkjes in de tekst kan direct worden doorgeklikt van de ene vraag naar een volgende vraag. Bij dit alles blijft de hoofdstructuur van het programma continu in beeld; linksboven in het scherm. Het kwijtraken van de weg is daarmee nagenoeg onmogelijk. Met de zoekfunctie, ook linksboven in het scherm geplaatst, kan de gehele programma-omgeving worden afgezocht op ieder zoekwoord dat maar wordt gewenst.