Create Content

ELF-Paard ... hoe is het tot stand gekomen

De Groene Kennisnet (GKN) is een platform waar groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen met bedrijfsleven en maatschappij werken aan de benutting en doorstroming van kennis. Het ministerie van EL&I ondersteunt het onderwijs daarbij via de zogenaamde KIGO-projecten (regeling: Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs). In het kader van één van die KIGO-projecten (het project: Betrouwbare Basiskennis Beschikbaar) is dit product, het Elektronisch Leerboek Fokkerij-Paard ontwikkeld.

Aan de totstandkoming van het Elektronisch Leerboek Fokkerij-Paard hebben meegewerkt:

Productie:
Eva van Ekelenburg, Hans van Tartwijk (beide: Hogeschool van Hall Larenstein), Arie van der Graaf (Groen Kennisnet)

Fokkersvragen:
Leden van de Fokkerijraad Rijpaard, Danielle Arts (allen: KWPN), Sabine Schalk, Kasia Hooijmaijers (beide: HAS Den Bosch), Nico Schulpen (Citaverde College), Luuk Mourits, Hans van Tartwijk (beide: Hogeschool van Hall Larenstein)

Leerboek Fokkerij:
Ontwikkeld door: Kor Oldenbroek (Centrum voor Genetische bronnen Nederland), Liesbeth van der Waaij, Ilse van Grevenhof, Bart Ducro, Hans Komen, Sipke Joost Hiemstra, Jack Windig, Myrthe Maurice (allen: Animal Breeding and Genomics Centre WUR) en ter beschikking gesteld aan dit project.Licentie

De wiki is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Nederland licentie.       


Verwijs in uw publicatie als volgt naar deze wiki

Groen Kennisnet (2019), Electronisch leerboek paardenfokkerij. Geraadpleegd op [datum] van [https://wikipaarden.groenkennisnet.nl/].

Logo Groen Kennisnet: