Create Content
VRAAG
 Kunnen eigenschappen ook daadwerkelijk ‘verankerd’ worden en hoe zou dat het beste kunnen?
ANTWOORD
 Het antwoord op de eerste vraag is vrijwel altijd “nee”. Kenmerken waarin we zijn geïnteresseerd zoals exterieur, beweging, gezondheid of sportaanleg , zijn polygene kenmerken. Dat woord geeft aan dat niet één (of enkele) genen verantwoordelijk zijn voor het kenmerk maar meerdere genen. Meestal gaat het om zo’n 200 verschillende genen die, met elkaar, de genetische aanleg vormen voor één specifieke eigenschap. Een eigenschap die verankerd is, zou op alle 200 genen van zowel vader als moeder hetzelfde allel (gen-variant) hebben gekregen. Anders gezegd, het dier zou op alle 200 genen homozygoot zijn. Een dergelijk paard zou dan volledig fokzuiver zijn voor dit kenmerk. Dit is vrijwel onmogelijk.


Een bepaalde mate van fokzuiverheid behoort wel tot de mogelijkheden. Een goede methode om dat te bereiken is: paar “goed” met “goed”.
EVEN IETS MEER
 Strategie: Paar goed met goed
Stel een merrie heeft een zeer sterk achterbeengebruik, haar moeder had dat ook. Wordt een dergelijke merrie gepaard met een hengst die ook een zeer sterk achterbeengebruik heeft dan ontstaat een bepaalde mate van fokzuiverheid of fokvastheid voor dit kenmerk bij deze merrie. Die fokzuiverheid wordt groter als deze strategie consequent , generatie op generatie, wordt toegepast