Create Content
VRAAG
 Milieu-invloeden versluieren de genetische aanleg, wat valt er allemaal onder milieu-invloeden?
ANTWOORD

Onder milieu invloeden vallen alle zaken waar een paard mee te maken kan krijgen, die niet genetisch bepaald zijn. Voorbeelden daarvan zijn: voeding, verzorging, training, management, weidegang, omgang met andere paarden maar ook blessures, ziekten en infecties die een paard kan oplopen.

Ook zaken als de opvoeding van het paard en de vertrouwensband die ontstaat tussen mens en paard zijn voorbeelden van milieu-invloeden

EVEN IETS MEER

Wat je ziet aan een paard, kun je vastleggen in een score, een cijfer of een stand. Het vervelende is dat je niet altijd weet welk deel daarvan veroorzaakt wordt door de genetische aanleg en welk deel is veroorzaakt door het milieu. Dit kan misleidend zijn in de fokkerij.

Presteren in de sport is een goed voorbeeld. Voor een prestatie wordt uiteraard eerst met het paard getraind, er wordt gewerkt aan de zwakke punten en door training worden die verbeterd, er wordt gericht gevoerd en als het goed is worden de voorbereidingen zo gedaan dat op het juiste moment wordt gepiekt. En het juiste moment is vaak wat het moment dat men als omstander of als fokker ziet. Het is belangrijk, vooral als fokker zijnde, te beseffen dat op dat moment niet alleen de genetische kwaliteit van het paard te zien is, maar dat ook een groot gedeelte van wat men ziet door milieu-invloeden is bepaald.

Milieu-invloeden spelen alleen een rol bij een bepaald type kenmerken: de kenmerken die door veel genen worden beïnvloed. Dit zijn de zogenaamde polygene kenmerken of ook wel kwantitatieve kenmerken genaamd.