VRAAG
 Hoe hoog zijn de erfelijkheidsgraden van kenmerken zoals exterieur, beweging, prestaties in de sport enz.?
ANTWOORD
 Veel stamboeken hebben van bovenstaande kenmerken meetgegevens verzameld in hun populatie. Als voldoende gegevens beschikbaar zijn (het liefste enkele duizenden) dan kunnen daarmee erfelijkheidsgraden worden geschat.

Zo’n schatting is, strikt genomen, alleen toepasbaar op de populatie dieren waarin de gegevens verzameld zijn. Maar, de erfelijkheidsgraden van overeenkomstige kenmerken in verschillende populaties lijken vaak wel sterk op elkaar.

Hieronder volgt een samenvatting. In de tabel is een duidelijk verschil in de hoogte van de erfelijkheidsgraad te zien tussen de verschillende kenmerken. Bij een erfelijkheidsgraad groter dan 0,2 valt goed genetische vooruitgang te boeken door middel van selectie. Hoe hoger de erfelijkheidsgraad hoe makkelijker genetische vooruitgang te behalen is.

LEES VERDER