VRAAG
 Hoe hoog zijn de erfelijkheidsgraden van erfelijke gebreken of gezondheidskenmerken zoals osteochondrose, cornage of röntgenologische aandoeningen?
ANTWOORD
 De erfelijkheidsgraad geeft aan in hoeverre een eigenschap genetisch bepaald is. Bij een kenmerk met een hoge erfelijkheidsgraad heeft selectie dus zin. 

Van een aantal erfelijke gebreken is bekend dat zij door één enkel gen bepaald worden (het zijn zogenaamde monogene kenmerken). Ouders kunnen drager zijn van het gebrek maar er zelf niet aan lijden. Voorbeelden van dergelijke gebreken zijn:Van een aantal andere kenmerken is bekend dat zij door een hele reeks genen bepaald worden (zogenaamde polygene kenmerken). Van een aantal van deze kenmerken hebben stamboeken betrouwbare en representatieve gegevens verzameld in hun populatie. Hiermee zijn erfelijkheidsgraden geschat. Voorbeelden van kenmerken waarvan een erfelijkheidsgraad bekend isVoor een groot aantal erfelijke gebreken geldt dat het zeer moeilijk is om daarvan grote hoeveelheden representatieve gegevens te verzamelen. Hoe ze vererven en hoe hoog hun erfelijkheidsgraad is, is daarom niet bekend. Vaak bestaan op grond van praktijkervaringen wel sterke aanwijzingen dat het erfelijke kenmerken zijn. Voorbeelden van dergelijke kenmerken.

LEES VERDER