Create Content
VRAAG
Is er verschil tussen inteelt en lijnenteelt?
ANTWOORD
In de theorie kan geen strakke scheidslijn getrokken worden tussen inteelt en lijnenteelt. Van inteelt is sprake als twee dieren met elkaar worden gepaard die familie van elkaar zijn. Bij lijnenteelt wordt hetzelfde gedaan.

In de (fokkers) praktijk lijkt wel vaak een iets verschillende betekenis te worden gegeven aan de twee begrippen. Onder fokkers wordt de kreet ‘lijnenteelt’ vaak gebruikt als het gaat om:
  • een bewuste keuze van inteelt
  • een of meerdere gemeenschappelijke voorouder(s) die ver terug in de afstamming zitten.

De kreet ‘inteelt’ wordt door fokkers vaak gereserveerd voor paringen van twee familieleden die:
  • nauwer aan elkaar verwant zijn
  • niet of moeilijk te vermijden waren

Of het bewust toepassen van inteelt opweegt tegen de risico's ervan, daarop wordt elders in gegaan.
EVEN IETS MEER
VoorbeeldDe paring die in deze afbeelding wordt weergegeven zou door de meeste fokkers ‘inteelt’ worden genoemd. Stel dat de merrie “Sanne” niet direct Ferro als vader zou hebben maar dat Ferro bijvoorbeeld in de derde generatie op haar stamboekpapier zou staan. In dat geval zouden fokkers kunnen zeggen: Sanne voert op de achtergrond het bloed van Ferro, door haar te paren met Negro (v.Ferro) wordt lijnenteelt toegepast op Ferro. Het verschil tussen inteelt en lijnenteelt betekent in de praktijk meestal een verschil in gradatie. Welke effecten van lijnenteelt verwacht mogen worden valt elders te lezen.