Create Content
VRAAG
Hoe moet ik de betrouwbaarheid van de fokwaarde gebruiken?
ANTWOORD
De genetische aanleg van een paard voor een gegeven kenmerk is nooit exact te meten. Gelukkig kunnen we die wel goed schatten (de fokwaarde is die schatting), maar dan is het wel belangrijk om bij iedere schatting een betrouwbaarheid te kennen. Hoe hoger de betrouwbaarheid van een fokwaarde is, hoe meer de geschatte genetische aanleg overeenkomt met de werkelijke genetische aanleg. De betrouwbaarheid is feitelijk een maat voor de hoeveelheid informatie die beschikbaar is voor het berekenen van een fokwaarde. Als veel meetgegevens beschikbaar zijn is de betrouwbaarheid hoog en omgekeerd.
EVEN IETS MEER
Bij lage betrouwbaarheden treden nog gemakkelijk wijzigingen op in de fokwaarde na het beschikbaar komen van nieuwe en meer informatie. Echter, als de betrouwbaarheid de 60% is gepasseerd worden de schommelingen duidelijk kleiner en komen ze minder vaak voor.

Voorbeeld

oe kan een bepaalde betrouwbaarheid worden geïnterpreteerd ?Voorbeeld verloop fokwaarde springen van de hengst Numero Uno

In de volgende tabel staat als voorbeeld het verloop van de fokwaarde springen van de hengst Numero Uno door de jaren heen. In Kolom 2 is naast de fokwaarde ook de betrouwbaarheid van de fokwaarde vermeld. In de tabel is zichtbaar dat naarmate er meer informatie beschikbaar komt, de fokwaarde een hogere betrouwbaarheid krijgt.