Create Content
VRAAG
Voor een goede hengstkeuze; wat moet ik dan weten van het ideale sportpaard?
ANTWOORD
Het komen tot een passende hengstenkeuze gaat ruwweg in drie stappen. Het is belangrijk om:
 1. De merrie en haar afstamming goed in beeld te brengen
   
 2. Een helder en ook concreet beeld te hebben van het (persoonlijke) fokdoel
   
 3. Weloverwogen de sterke en minder sterke punten van merrie en hengst te combineren.

In dit antwoord wordt ingegaan op de tweede stap: kennis van het ideale sportpaard (of: uw persoonlijke fokdoel).

Kennis van het ideale sportpaard... (uitgangspunt: sport is het fokdoel)

... is weten wat de sport vraagt

De sport kent voortdurend nieuwe ontwikkelingen en door goed op deze ontwikkelingen in te spelen zal gemakkelijker een paard worden gefokt dat aan de eisen van de gebruiker voldoet. Het passen bij de wensen van de gebruiker creëert afzet en exposure en de cirkel zal zich hierdoor herhalen. Als fokker is het dus uitermate belangrijk om de sportontwikkelingen goed te volgen en deze te vertalen in fokkerijkeuzes. Enkele praktische mogelijkheden hiervoor zijn:
 • Het bezoeken van concoursen en studieavonden
   
 • Het op bouwen van een netwerk (o.a. op concoursen, fokstudieclubs)
   
 • Informatie opvragen bij het stamboek (website, gesprek met inspecteur, studieavonden)

... is alleen zinvol als eigenschappen concreet benoemd kunnen worden

“Dat paard heeft een goed model” is een voorbeeld van een uitspraak waar een fokker weinig mee opschiet. Als de uitspraak “goed model” vertaald zou worden in “een rechthoeksmodel, met gelijke verhoudingen tussen voor-, midden- en achterhand, een bovenlijn die niet week is in rug of lendenen en correct beenwerk” dan wordt het al een stuk concreter. Enkele praktische mogelijkheden om kennis op te doen over het (concrete) eigenschappen van goede sportpaarden:
 • Het bezoeken van studieavonden, activiteiten van fokstudieclubs
   
 • Informatie opvragen bij het stamboek (website, gesprek met inspecteur, studieavonden)

... is accepteren dat er kennelijk meerdere wegen naar Rome leiden

Paarden die actief zijn op het hoogste niveau in de sport kennen veel overeenkomsten maar er zijn ook verschillen in hun bouw, hun manier van bewegen of springen. Eén erg belangrijke verklaring hiervoor ligt bij het mentale aspect. Voor prestaties zijn immers twee zaken steeds belangrijk: het fysieke aspect én het mentale aspect. In de paardenfokkerij letten we van oudsher het sterkst op het fysieke aspect: het exterieur, de correctheid, de manier van beweging, de gezondheid, etc. Het mentale aspect krijgt veel minder aandacht. Waarschijnlijk is dat niet terecht, er zijn vele voorbeelden van paarden die geen ideaal exterieur hebben maar zo hun best doen, dat ze uiteindelijk toch het hoogste niveau bereiken. Kennis van het ideale sportpaard vraagt dus ook om kennis van het mentale aspect. Op dit vlak zijn weinig tot geen objectieve meetgegevens beschikbaar. Praktische mogelijkheden om hierover kennis op te doen zijn gelijk aan degenen die eerder zijn genoemd. Het is goed te beseffen dat veel kennis over karakter niet objectief is.
LEES VERDER