VRAAG
 Voor een goede hengstkeuze; hoe kan ik het beste de sterke en minder sterke punten van merrie en hengst combineren?
ANTWOORD
 Het komen tot een passende hengstenkeuze gaat ruwweg in drie stappen. Het is belangrijk om:
 1. De merrie en haar afstamming goed in beeld te brengen
   
 2. Een helder en ook concreet beeld te hebben van het (persoonlijke) fokdoel
   
 3. Weloverwogen de sterke en minder sterke punten van merrie en hengst te combineren
   

In dit antwoord wordt ingegaan op de derde stap: weloverwogen de sterke en minder sterke punten van hengst en merrie combineren.

Merrie en hengst combineren
 1. Begin bij uw merrie.
 2. Beperk het aantal kenmerken waarop u uw aandacht richt
  Benoem maximaal 5 sterke punten van uw merrie en maximaal 5 minder sterke punten. Vergeet hierbij niet de sterke en zwakke punten van de ouders en voorouders. Hiervoor kunt u alle eerder verzamelde informatie gebruiken. In het geval van een KWPN-er kan hiervoor het uitgebreide overzicht van fokwaarden (de fokkerijbijlage) worden gebruikt. In deze fokwaarden wordt tevens rekening gehouden met sterke en zwakke punten van bloedverwanten van de merrie.
 3. Bevestig eerst de sterke punten van uw merrie met de hengstenkeuze. Volg de strategie: ‘paar goed met goed’.
   Wordt dit generatie op generatie gedaan, dan kan een bepaalde mate van fokzuiverheid ontstaan voor de betreffende kenmerken
 4. Compenseer als tweede de minder sterke punten van uw merrie met de hengstenkeuze
  Op deze punten wordt genetische vooruitgang nagestreefd
   
 5. Verzamel een groep hengsten die voldoen aan het (of uw persoonlijke) fokdoel
  In het geval van KWPN hengsten kunnen hiervoor de fokwaarden worden gebruikt of, in het geval van jonge hengsten, de verrichtingsverslagen met de daarbij geformuleerde fokadviezen. Een hengst die uitblinkt voor een belangrijk kenmerk (hij heeft bijvoorbeeld een extreem hoge fokwaarde springen of dressuur) mag op een ander punt een steekje laten vallen. Een dergelijke hengst heeft compensatie en kan in uw lijst worden opgenomen.

 6. Combineer merrie en hengst zoals vermeld is onder de punten 3 en 4.

 7. Vermijd inteelt bij de combinatie van merrie en hengst
  Inteelt hoeft niet direct en altijd tot problemen te leiden, inteelt betekent echter wel altijd de introductie van een risico.
LEES VERDER