VRAAG
 Hoe steekt de vererving van bijzondere kleuren zoals schimmel, valk en palomino in elkaar?
ANTWOORD
 In een andere vraag is uitgelegd hoe de drie basiskleuren zwart, vos en bruin vererven. Deze drie kleuren ontstaan op basis van twee genen; het A-gen en het E-gen. Afhankelijk van het allel dat wordt aangetroffen op elk van de genen ontstaat een bruine, een zwarte of voskleur.

Het A-gen en het E-gen zijn echter niet de enige twee genen die de kleur beïnvloeden. Er zijn er meer. Zo zijn er “verdunnings-genen” die bijvoorbeeld een voskleur kunnen verdunnen naar Isabel of “verdelings-genen” die een egaal patroon veranderen naar vlekken of stippen. Enkele van deze genen en hun varianten (allelen) worden hieronder genoemd.
EVEN IETS MEER


Er bestaat nog een tweede verdunningsgen (D-gen) en ook zijn er genen die het patroon beïnvloeden (zoals bv het tobiano-gen). Hierop wordt niet verder ingegaan.

Als voorbeeld ziet u hieronder de sportpony Power and Paint. Zijn moeder is een vos met verdunningsfactor, en is dus palomino. Zelf is hij door het ontvangen van allelen voor de kleur bruin plus allelen voor verdunningsfactor valk-kleurig.