Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
bgColor#ffffff
titleBGColor#ffdfbf
borderWidth1
titleEVEN IETS MEER
borderStylesolid

Milieu-invloeden spelen alleen een rol bij een bepaald type kenmerken: de kenmerken die door veel verschillende genen worden beïnvloed. Dit zijn de zogenaamde polygene kenmerken of ook wel kwantitatieve kenmerken genaamd.

Een voorbeeld
Het paard Reine B heeft een zeer hoge fokwaarde dressuur: 189 (2012). Een fokwaarde is een schatting van de genetische aanleg, een schatting dus van de kwaliteit van het genotype. In dit geval is de amazone Lotje Schoots een van de vele milieuomstandigheid die ervoor zorgt dat we dit ook terugzien in de sport, het fenotype.

...