12. Hoe kan het dat twee veulens van dezelfde merrie-hengst combinatie toch zo verschillend zijn?
13. Wat wordt bedoeld met ‘genetische variatie’ en waarom is het belangrijk in de fokkerij?
14. Komt genetisch werkelijk 50% van vader en 50% van moeder ?
15. Wat zijn maternale effecten?
16. Wat is mitochondriaal DNA en wat is de betekenis ervan voor de fokkerij?
17. Kunnen eigenschappen ook daadwerkelijk ‘verankerd’ worden en hoe zou dat het beste kunnen?
18. Een springhengst op mijn dressuurmerrie, wat kan ik daar van verwachten?